संस्थाको संक्षिप्त परिचय

कार्यक्षेत्र – ३ जिल्ला (झापा, मोरङ्ग, ईलाम)
स्वीकृत सेवाकेन्द्र ४६, सञ्चालनमा रहेको-४२ बाँकि-४, झापा-३२, मोरङ्ग-८, ईलाम-२
सदस्य संख्या – जम्मा : ५७१२५ 
ऋणी संख्या – जम्मा : १५५४९
कर्मचारी संख्या – जम्मा : ३८१, महिला : २६५, पुरुष : ११६

माथिका विवरणहरु २०८१ बैशाख मसान्त सम्मको भएकाले हालको विवरण सगँ थपघट हुन सक्नेछन् ।

BOARD OF DIRECTORS

२०८० मा निर्वाचित सञ्चालक समिति पदाधिकारीहरुको पद तथा नामावली

ACCOUNT SUPERVISION COMMITTEE

२०८० मा निर्वाचित लेखा सुपरिवेक्षण समिति पदाधिकारीहरुको पद तथा नामावली

TEAM OF TOP MANAGEMENT

बिभाग अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरुको जानकारी

क्षेत्रिय जिम्मेवारी अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरुको जानकारी

Get in touch Contact

थप जानकारीका लागी निम्न सम्पर्क माध्यमहरुबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।

Address

Birtamode -4
Jhapa, Nepal

Working Hour

Tue-Sun
9:30am - 5:00pm